Salarisadministratie

Salarisadministratie

×

Salarisadministratie

Spelt FA zorgt voor correcte loonstroken en aangiften loonheffing. Geheel volgens de wet en de voor uw bedrijfstak geldende CAO. Uw personeel wordt op tijd uitbetaald en krijgt het juiste bedrag op de rekening. Ook de ziekmeldingen doen we desgewenst voor u.

Betrouwbaar en deskundig netwerk

Het wordt een ander verhaal als het gaat om onverhoopt langdurige uitval van uw werknemers. Bij Spelt kunnen we veel, maar onze kracht is ook dat we onze grenzen en beperkingen kennen. We pretenderen niet alles te weten en te kunnen. Dat hoeft ook niet. We beschikken over een netwerk van betrouwbare en deskundige partijen op praktisch elk financieel/juridisch gebied.

Wet verbetering poortwachter

Als het om ziekteverzuim en re-integratie gaat, verwijzen we u dan ook graag door. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. En voor de bewaking ervan. Dat brengt de nodige verplichtingen met zich mee. Het UWV beoordeelt of u voldoende hebt gedaan voor een snelle terugkeer op het werk. Is dat naar hun oordeel niet genoeg geweest? Dan staan er sancties op. In het ongunstigste geval betaalt u uw werknemer 10 jaar door.

Deskundige begeleiding

Er staat voor u dus nogal wat op het spel in geval van langdurige uitval van een werknemer. Daarom adviseren we om u daarin deskundig te laten begeleiden. Dan weet u dat u als goede werkgever alles doet wat u moet doen. Dat geeft rust. Wij kunnen u in contact brengen met de juiste partij voor u.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en werkwijze? Neem gerust contact met ons op, dan maken we een afspraak. We maken graag kennis met u en uw organisatie.

Neem contact op